ΙΝΠΑ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 73
ΒΙ.ΠΑ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 54352
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 951709-10
ΦΑΞ: 2310 951711