Επικοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΙΝΠΑ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ 75
ΒΙ.ΠΑ. ΠΥΛΑΙΑΣ, 55534
ΑΘΗΝΑ:
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 130, 13231
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2310 951709-10
ΦΑΞ: 2310 951711
ΤΗΛ.: 210 8025014
ΦΑΞ: 210 8025927